Category Archives: Thông minh

Thông minh trực giác

thông minh trực giác

Khái niệm: Trực giác là cảm nhận sự vật, hiện tượng trực diện nguyên vẹn, nguyên thể không có sự can thiệp của lý trí hay kinh nghiệm vào trong quá trình cảm nhận. Trực giác là trí tuệ cảm nhận của chính chủ thể, không vay mượn, nó là cái thấy, cái phát hiện […]

Thông minh sáng tạo

CQ

Khái niệm: Là trí tuệ có năng lực tạo ra những kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc vượt trội với cùng nguồn lực hoặc ít hơn bằng phương cách mới, giải pháp sáng kiến độc đáo. Thông minh sáng tạo có hai đặc tính phổ biến là cải tiến và tạo mới. Mức […]

Thông minh vượt khó

AQ

Khái niệm: Là năng lực nhận thức đánh giá nguy cơ, rủi ro, thách thức làm cản trở hoặc gây nguy hiểm cho tiến trình sự nghiệp, công việc. Phân tích xác định nguyên nhân, nút thắt cản trở, chế ngự hoặc vượt qua khó khăn. Năng lực vượt khó là sự kết hợp của […]

Thông minh iQ

IQ

Khái niệm IQ: Là năng lực nhận biết, thấu hiểu, xử lý nhanh, chính xác với sự vật, hiện tượng có quy tắc, quy luật nhất định. Bản chất của thông minh là vốn kiến thức, tích lũy rèn luyện qua học tập và làm việc trong suốt quá trình tiến hóa của con người. […]

Thông minh cảm xúc

EQ cảm xúc

TRÍ TUỆ CẢM XÚC EQ (Emotion Quotient) 1- Khái niệm EQ: Là năng lực thấu hiểu trạng thái cảm giác của bản thân và các đối tượng bên ngoài.  Biết cách làm chủ, kiểm soát, điều khiển, kiến tạo thay đổi sang trạng thái cảm giác mới. Cảm xúc là thấy, biết, nhận ra những […]

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile