Đào Tạo Sinh Trắc

Sinh Trac Coaching 01 01

Ngày thứ 1: TFRC

Khái niệm, ý nghĩa TFRC

Các ngưỡng TFRC

VAK. Tiếp Thu nhận thức qua các giác quan.

Ngày thứ 2: Hai Bán cầu não

Khái niệm Bán cầu não trái, bán cầu não phải

Tính cách của hai bán cầu não

Phân tích mức chênh lệch của hai bán cầu.

Ngày thứ 3: Phân tích 5 Thùy não

Khái niệm, Chức năng, Phân tích 5 thùy não.

Ngày thứ 4: Đánh giá 10 vùng chức năng

Khái niệm, Chức năng, Tiêu chí đánh giá Lượng, Chất, Thay đổi cùng thời gian.

Ngày thứ 5-6-7-9-10: Tính cách chi tiết

Chủ động, Độc lập, Áp đặt, kỷ luật, linh hoạt, chia sẻ, mặc cả, Sòng phẳng, Tính thẳng, an toàn, thụ động, phòng thủ, tính ngược, đồng hóa, nội kết, hai tính cách.

Ngày 11-12-13-14-15: Năm nhóm Tính cách

Tính Đất, Tính Nước, Tính Gió, Tính Kim, Tính Lửa.

Ngày 16-17-18-19-20: Chủng vân tay Loop.

Định dạng, Chất cấu tạo, Luật vận hành. Vị trí chức năng.

Nước xuôi UL, Nước Cứng ULS, Nước đôi ULD, Nước đóng tâm ULP, Nước ngược LR.

Ngày 21-22-23-24-25: Chủng núi Vân Sóng

Định dạng, Chất cấu tạo, Luật vận hành. Vị trí chức năng.

Đồi AS, núi non Au, Núi già Ar, Núi lửa At, núi lửa ngầm Ae. Thác xuôi LF, Thác Ngược LFR.

Ngày 26-27-28-29 Chủng Whorl1 Tâm

Định dạng, Chất cấu tạo, Luật vận hành. Vị trí chức năng.

WS, WT, WP, We, WSE, WL, WLR, WPR

Ngày 30-31-32-33-34 Chủng Whorl 2 Tâm

Định dạng, Chất cấu tạo, Luật vận hành. Vị trí chức năng.

WD – WC – Wi – WiR – WCL- WCP

Ngày 35 Chủng WX

Định dạng, Chất cấu tạo, Luật vận hành. Vị trí chức năng.

Ngày 36 -37 Đánh giá Tố chất 9 Chỉ số, Loại Hình Thông minh.

EQ, IQ, AQ, CQ, SQ, MQ, BQ, EntQ, JQ

Ngày 38-39-40 Tiêu Chí Định Hướng.

Vị trí: Lãnh đạo, Quản Lý, Điều hành, thực thi, chuyên gia, cố vấn.

Chuyên môn: Nghề nghiệp.

Ngày 41-45 Phân tích thực hành bài mẫu.

Ngày 46-50 Hỏi Đáp Tình Huống – Kết Thúc Khóa.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

 

 

 

4 thoughts on “Đào Tạo Sinh Trắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile