Mất tập trung, giảm chú ý!

mat tap trung

MẤT TẬP TRUNG

Hiện tượng đầu óc mất tập trung lúc ngồi học một mình, tư tưởng phân tán ra nhiều nơi, suy nghĩ phân tán ra bên ngoài, học thì lúc nhớ lúc quên, kết quả học tập thiếu ổn định, chân tay không ngừng vận động.

Mất tập trung, giảm chú ý gây ra nhiều hệ lụy gồm.

Trẻ không chú ý vào bài học mà để ý những hiện tượng khác bên ngoài.

Bài học lúc nhớ, lúc quên.

Mất hứng thú ở việc học và tương tác.

Trong khi nghe giảng chân tay vận động liên hồi, làm những việc khác như vẽ, chọc phá bạn bên cạnh…

Nói chuyện với các bạn khác, chọc quậy các bạn cùng học.

Khi giao tiếp thường đánh trống lảng sang những chủ đề khác.

Có một số trường hợp khi kiểm tra vẫn nhớ bài, dù khi ngồi học không tập trung.

Nguyên nhân của mất tập trung từ đâu?

  1. Bán cầu não phải lệch trội so với bán cầu não trái, mật độ liên kết tế của não phải cao hơn não trái với tỉ lệ >11%. Tính hướng ngoại, hướng ra bên ngoài nhiều, ngoại cảnh chi phối tác động. Hoạt động của não phải với Não trái bất cân xứng.
  2. Mật độ tế bào tập trung  ở thùy đỉnh trội hơn các thùy khác, Quy tắc vận động có hình xoáy hai tâm mở.
  3. Vùng kiểm soát R1 có mật độ tế bào thấp và cấu trúc sắp xếp tế bào thần kinh có quy tắc  hình móc câu, hoặc cấu trúc mạch xoáy có 2 tâm xoắn mở rộng.
  4. Vùng tư duy định hướng L2 có cấu trúc mạch Loop hình móc câu, đa phương hướng, tính phân tán cao, đa mục tiêu, hướng ra bên ngoài cao.
  5. Thùy thái dương có mật độ liên kết thấp. Cấu trúc mạch sắp đặt có quy tắc mạch đóng kín hoặc có hướng đổ ngược.
  6. Giàu năng lượng vận động.

#mattaptrung

#giamchuy

#tangdong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile