Tag Archives: sáng kiến

Thông minh sáng tạo

CQ

Khái niệm: Là trí tuệ có năng lực tạo ra những kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc vượt trội với cùng nguồn lực hoặc ít hơn bằng phương cách mới, giải pháp sáng kiến độc đáo. Thông minh sáng tạo có hai đặc tính phổ biến là cải tiến và tạo mới. Mức […]

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile