Tag Archives: TFRC

TFRC – Khí chất

TFRC Khi chat

Tại sao khi phân tích báo cáo Sinh trắc, chỉ số TFRC rất quan trọng? Vì TFRC chính là Khí chất của mỗi người, nó phản ánh Tính cách chính xác nhất! Mỗi TFRC có điểm mạnh hay yếu gì? Môi trường phù hợp nhất ở đâu để phát huy điểm mạnh? Mời mọi người […]

TFRC là gì?

TFRC

TFRC là tổng số lượng đường vân tay trên 10 đầu ngón tay và là đại diện cho mật độ tế bào thần kinh liên kết trên vỏ não. Thể hiện năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin, ghi nhớ thông tin, phản ánh khí chất, thần thái của một người. TFRC < 60: […]

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile