Tag Archives: Thông minh vượt khó

Thông minh vượt khó

AQ

Khái niệm: Là năng lực nhận thức đánh giá nguy cơ, rủi ro, thách thức làm cản trở hoặc gây nguy hiểm cho tiến trình sự nghiệp, công việc. Phân tích xác định nguyên nhân, nút thắt cản trở, chế ngự hoặc vượt qua khó khăn. Năng lực vượt khó là sự kết hợp của […]

Kết nối hỗ trợ
Kết nối mobile